ยามสามตา ยามของหาย หาของหาย1 ของที่หายไปจะได้คืนไหม
2 คนที่เอาไปเป็นคนแบบไหน
3 คนที่เอาไปสีผิวขาวหรือสีผิวดำ
4 ถ้าคนหายหรือสัตว์ที่หายไปจะได้คืนไหม
5 อยู่ทิศไหน
6 ฉันจะคลอดลูกง่ายหรือลำบาก
7 ลูกของฉันจะคลอดช่วงไหน
8 ลูกของฉันจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง
9 ของที่หายไปนั้นจะเป็นอย่างไร
10 คนที่ออกจากบ้านไปจะมาเมื่อใด
11 คนป่วยอาการจะเป็นอย่างไร
12 คนที่คลอดลูกจะออกเมื่อไร