คิ้วดีโง้วเฮ้งดี

คิ้วดีโง้วเฮ้งดี


2018-08-03 03:19:33

ใบหน้าสวยบ่งบอกโง้วเฮงที่ดี และสิ่งสำคัญที่สุดของใบหน้านั้นคือคิ้ว เพราะคิ้วคือมงกุฎของหน้าตาบ่งบอกลักษณะของเราว่าเราเป็นคนแบบไหน อย่าช้าไปเช็คกันเลยดีกกว่าาา

1. คนที่มีลักษณะขนคิ้ว เรียบเสมอต้นเสมอปลายและไม่หนาบางกว่ากันทั้งสองข้าง 
เป็นคนมีสติปัญญาดี ใจคอกว้างขวาง รักเกียรติยศชื่อเสียง มักใหญ่ใฝ่สูง ใจเร็ว อารมณ์ร้อน มีความรักไม่ค่อยแน่นอน

2. คนที่มีลักษณะขนคิ้ว มีบริเวณใหญ่ เส้นแข็งดกดำ
เป็นบุคคลที่พูดอย่างตรงไปตรงมา และมักหาเหตุผลมาประกอบให้เห็นจริงจัง มีความพยาบาทมาดร้าย กามารมณ์รุนแรง คิดคดทรยศ และใจเร็ว โมโหร้าย

3. คนที่มีลักษณะขนคิ้วดำ ดำตอนกลางหรือตอนปลาย 
เป็นคนที่ไม่ค่อยจะมีศีลธรรม มักหาเลี้ยงชีพในทางที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายบ้านเมือง หรือมิฉะนั้นจะเป็นคนมักใหญ่ใฝ่สูงทะเยอทะยาน อย่างชนิดที่เรียกว่า “ใฝ่สูงเกินศักดิ์” ชอบอำนาจอิทธิพล แต่มีปัญญาเฉลียวฉลาดดี มีความสามารถในทางหาเงินทอง

4. คนที่มีลักษณะขนคิ้ว ดกดำตอนหัวคิ้ว 
เป็นคนที่มีอัธยาศัยใจคอดี รักสงบและชอบมีความเป็นอยู่อย่างปกติ ไม่โลดโผน มีความซื่อสัตย์สุจริต สุขุมรอบคอบ รักศิลปะดนตรี มีความละเอียดประณีต รักสวยรักงาม มีใจโอบอ้อมอารี มีความรักอันมั่นคงถาวร ปากเก่งพูดคล่อง มีความมานะ อยู่อย่างสงบไม่โลดโผน

5. คนที่มีลักษณะขนคิ้ว บริเวณใหญ่แต่บาง ขนไม่ดก
เป็นคนที่มีความคิดสูง รักความเจริญรุ่งเรืองในส่วนกลาง รักเกียรติยศและชื่อเสียงยิ่งกว่าชีวิตจิตใจ รักสงบ และเป็นผู้มีเมตตาปราณี สุภาพอ่อนน้อม ซื่อตรงยอมตายเพื่อหมู่คณะและประเทศชาติหรือผู้มีพระคุณ รักศิลปะวรรณคดีและมีศิลปะในทางช่าง เคร่งครัดในศาสนา และรักความเจริญในด้านวัฒนธรรมและความเป็นธรรม

6. คนที่มีลักษณะขนคิ้ว มีขนาดเล็กและบาง 
เป็นคนที่ทำอะไรไม่แน่นอน มักเปลี่ยนความตั้งใจไปตามความผันแปรของอารมณ์ เป็นคนรักสวยรักงาม สนุกร่าเริง เจ้าระเบียบและรักศิลปะ ตลอดจนวรรณกรรมและมีความหึงหวงเป็นเจ้าเรือนของจิตใจ ปากหวานเจ้ามารยา เป็นคนรักความสงบมากกว่าการตื่นเต้นโลดโผน โกรธง่ายใจร้อน กามารมณ์รุนแรง

7. คนที่มีลักษณะคิ้ว ที่หัวคิ้ว สูงกว่าหางคิ้ว เรียกว่าคิ้วตงฉิน 
เป็นบุคคลที่มีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ สุจริต เฉลียวฉลาด สุขุมรอบคอบ เป็นคนพิถีพิถัน เจ้าระเบียบ มีความละเอียดถี่ถ้วน ใจร้อนฉุนเฉียว โกรธง่าย โทสะร้าย มีความมานะ พากเพียร

8. คนที่มีลักษณะคิ้วตรง คือหางคิ้วกับหัวคิ้วเป็นเส้นตรงไม่โค้งงอ
เป็นคนชอบใช้ความคิด เฉลียวฉลาด รักการเก็บตัว และปฏิบัติความเป็นไปให้ดีและเจริญขึ้น เบื่อหน่ายในสิ่งที่สนุกร่าเริงบันเทิงใจ รักความยุติธรรม ซื่อตรง รักความจริงใจ มีความรักที่แท้จริง เฉลียวฉลาด รักการเก็บตัว และปฏิบัติความเป็นไปให้ดี เด็ดเดี่ยว ใจเย็น มีความเมตตากรุณา